Luftbehandling AB

För att ventilationen ska fungera som man tänkt sig måste den injusteras, dvs varje från- och tilluftsdon måste ställas in till sitt rätta flöde. Här måste man arbeta systematiskt.

Med dagens moderna mätmetoder blir injusteringen precis. Resultatet blir en anläggning där ventilationen fungerar som tänkt från första början.

Sundbyberg / Stockholm
Ventilationsentreprender
Rensning och servicejobb
Insjustering, OVK Besiktning

 

Kontakta oss gärna för mer info

Friska Fläktar Luftbehandling AB
Estunavägen 69, 761 53 Norrtälje
Tel: 08-12350430
E-post: info@friskaflaktar.se