Värmepumpar – Kyl & Värme AB | Friska Fläktar

Värmepumpar

En Värmepump har två delar, en inomhusdel som skall värma upp inneluften/Köldbärarkretsen genom en kondensering av köldmediet som då överför värmeenergi till inomhusluften/köldbärarkretsen via ett kylbatteri (Kondensor). Utomhusdelen blir en motsatt sida till inomhusdelen och skall där utvinna värme ur utomhusluften, detta sker via en förångning av köldmediet som då överför energi till luften och överför värme till köldmediet via ett kylbatteri (Förångare).

 

Värmepump

Värmepumsmontage i Norrtälje

När man ska välja värmepump är det viktigt att man tittar på effektiviteteten av värmepumpen.värde på 5,0 så innebär det att om du stoppar in 1KW effekt så kommer du att få ut 5KW i värme under optimala förhållanden.

 

Det är också viktigt att du väljer rätt storlek av värmepump för just ditt ändamål, en förliten värmepump kommer att resultera i att den övriga värmekällan kommer att få arbeta och där av att minska besparingen jämfört med vad rätt storlek av värmepump kommer att göra. En mindre värmepump får också svårare att hålla önskad temperatur när det blir kallt ute.

 

En värmepump är dessutom betydligt miljövänligare en att använda direktverkande el, olja, ved eller andra uppvärmningar då energi förbrukningen minskar.

 

Vid installation av värmepump är det viktigt att certifierad fackman utför arbetet då köldmediet är skadligt för naturen, det är också viktigt att vakumsugning sker för att eliminera luft och eventuell fukt i rören.

 

Kontaktar du oss så hjälper vi dig att välja rätt värmepump för just ditt ändamål.

 

Klicka på loggorna för att komma till våra produkter.

Sverigepumpen_logo_2012panasonicsamsungloggo500px-LG_Logo_svg

 

daikinmitsubichu

 

 

Service av värmepumpar

Att utföra service på din värmepump är en viktig del, både för att vid behålla effekten på värmepumpen och för att inte minska livslängden.

 

Service av värmepump

Luftvärmepump innan service

När värmepumpen går så cirkulerar inomhusluften genom kylbatteriet (Kondensorn) för att värma upp luften, detta medför att damm, smuts och fett följer med luften in i värmepumpen. Det mesta skall fastna i värmepumpens filter men en del följer även med in och sätter sig i kondensorn. Denna smuts blir sedan som en isolering på kondensorns lameller och gör att luften får en sämre värmeupptagningsförmåga, då får kompressorn, som är värmepumpens motor arbeta hårdare för att hålla rätt temperatur i huset och livslängden minskar.

 

För att förebygga detta är det viktigt att filter hålls rena, men även då så kan man inte undvika det helt. Det är därför viktigt att man utför service regelbundet. Vid service plockar vi isär inomhusdelen, vi rengör kondensorn, fläkthjulet, droppskålen. Vi tar kondenseringstrycket och förångningstrycket, mäter upp fläkthastighet och lufttemperatur ut från pumpen både före och efter service. Vi efter drar all el, läcksöker och utför en kontroll av utomhusdelen och des komponenter.

Service av värmepump

Luftvärmepump efter service

 

Värmepumpar i Norrtälje

Vi på friskafläktar Kyl & Värme installerar värmepumpar i Norrtälje och hela Roslagen, vi har en lång erfarenhet av vad som krävs av en värmepump i Norrtälje och Roslagens speciella förhållanden och även vad som passar just ditt hus bäst.

 

Vi arbetar också en hel del på öar i Norrtäljes vackra skärgård.